<
نمایی از فروشگاه شعبه اردبیل
تدوین و آماده سازی جزوات آموزشی مربوط به آموزش های قبل از استخدام
مدیر دفتر امور فرهنگی و روابط عمومی شرکت از تدوین و آماده سازی جزوات آموزشی جهت استفاده در کلاسهای آموزشی قبل از استخدام خبر دادند و افزودند ؛
این جزوات که با همکاری مدیریت امور اداری و منابع انسانی شرکت آماده میگردد ا...
استخدامی
آقای مهندس جواد حبیبی لحاقی مدیر امور اداری، منابع انسانی و ارزیابی عملکردها از متقاضیان استخدام در شرکت پریم ور درخواست نمود در صورت تمایل نسبت به تکمیل فرم درخواست کار که در سایت رسمی شرکت فراهم گردیده اقدام نمایند.