<
نمایی از فروشگاه شعبه اردبیل
بخش های اداری- مدیریت امور اداری و منابع انسانی و ارزیابی عملکردها

آقای مهندس جواد حبیبی مدیر امور اداری و منابع انسانی شرکت پریم ور در ارتباط با نحوه استخدام و گزینش نیروی انسانی لازم جهت دفاتر و شعبات شرکت اظهار داشتند ؛ ما براین باوریم داشتن پرسنل یا کادر شایسته معادل داشتن شرکت موفق است ؛همه موسسات، سازمانها و ارگان ها خواه دولتی باشند و یا غیر دولتی ؛ برای ادامه حیات و پیشرفت خود نیازمند داشتن کارکنان خوب و لایق هستند که با وجود آنها بتوانند به هدف نهایی خود که رضایت مشتریان و در نتیجه موفقیت هر چه بیشتر سازمان است برسند ؛ در این راستا استخدام کارمند لایق، کلید موفقیت هر سازمانی است و هیچ چیز به اندازه توانایی در انتخاب کارمند مناسب در ساختن آینده یک شرکت اثرگذار نیست.
ایشان داشتن ویژگی ها و خصوصیاتی از قبیل شم کسب و کار، هوش هیجانی، آینده نگری ، ریسک پذیری، توانایی در تصمیم گیری، مدیریت بحران، مهارت های ارتباطی و کلامی و ... را از جمله شرایط لازم و اساسی در جهت احراز صلاحیت متقاضیان اشتغال ذکر کرد و افزود: به حول و قوه الهی و در صورت عدم وقوع مشکلات پیش بینی نشده ؛ استخدام در سه ماهه اول سال 94 و تنها از طریق ثبت نام در سایت رسمی شرکت صورت پذیرفته و قبول شدگان متعاقب انجام مصاحبه شغلی و طی دوره آموزشی جذب شرکت خواهند شد.
ایشان مصاحبه شغلی را یکی از نکات بسیار مهم و استراتژیک شرکت درامر گزینش و استخدام افراد برشمرده و افزودند : با توجه به اینکه نام مصاحبه معمولاً تنش و فشار را در انسان ایجاد می کند پس برای موفقیت در مصاحبه ضروری است افراد قبل از حضور، یکسری اطلاعات کافی در ارتباط با شغل پیشنهادی خویش داشته و مطمئن باشند که در مصاحبه قبول خواهند شد.
ایشان فهرست مواردی را که در جلسه مصاحبه مورد توجه قرار خواهند گرفت به قرار ذیل اعلام کرد:
1 - شفاف گفتاری، شفاف پنداری و شفاف کرداری
2 - وجود اعتماد به نفس
3 - سازگاری و داشتن حس خوب در روبرو شدن با مردم
4 - داشتن اطلاعات کامل و بروز در امور تجاری و اقتصادی
5 - داشتن رزومه کاری متناسب با شغل پیشنهادی