<
نمایی از فروشگاه شعبه اردبیل
بخش های اداری - مدیر شعب استان اردبیل

دنیا در حال تجربه دوره ای است که در آن شاهد تغییرات سریع و غیر منتظره در عرصه بازرگانی هستیم. در چند دهه اخیر بازاریابی از دوره محصول محوری به سوی مشتری مداری حرکت کرده است. هم اکنون ما شاهد ظهور دوره جدیدی در بازاریابی هستیم که در آن قانون طلایی " مشتری پادشاه است " ملاک عمل قرار گرفته است ؛ بازاریابی دیگر به سادگی گذشته نیست چرا که مصرف کنندگان به طور کامل به سلاح آگاهی تجهیز شده و ارزش خدمات مستقیما توسط آنها تعیین می شود ؛
در این میان مراکز تجاری یا به تعبیرعامه فروشگاهها که از ارکان اصلی چرخه اقتصادی شهرها هستند؛ در بسیاری از موارد علاوه بر کارکرد مهم اقتصادی در عرصه های فرهنگی و اجتماعی نیز می توانند بسیار تاثیرگذار باشند ؛ زیرا شهروندان خصوصا خانواده ها علاوه بر خرید مایحتاج خود، از فروشگاهها به عنوان محلی برای سرگرمی و گذران اوقات فراغت نیز بهره می برند.
بر اساس بررسی های بعمل آمده ....